NetServis

Najczęściej zadawane
pytania

W jaki sposób zamówić usługę

Usługę można zamówić telefonicznie lub mailowo pod numerem kontaktowym 22 122 85 58 lub poprzez formularz kontaktowy umożliwiający zamawianie usług.

Co to jest sieć FTTH

Technologia FTTH (ang. Fiber To The Home – światłowód do domu) umożliwia świadczenie usług multimedialnych takich jak Internet, telewizja czy telefon (włączając w to takie usługi jak VoD – telewizja na żądanie) w bardzo wysokiej jakości z praktycznie nieograniczonym możliwościami nie tylko na dziś, ale również na kolejne lata. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu światłowodów – cienkich jak włos ludzki, szklanych nitek, w 100% odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne, przewodników fal świetlnych.

FTTH zakłada doprowadzenie takiego przewodu do zakończenia abonenckiego zainstalowanego w każdym domu. Aktualne standardy sieci FTTH pozwalają na osiągnięcie maksymalnej przepustowości łącza na poziomie 2,5Gbps. Co w praktyce dają takie przepustowości? Przy łączu średniej przepustowości w technologii FTTH (około 300Mbps) czas pobrania płyty CD z Internetu wyniesie około 16s, czas pobierania płyty DVD to około 120s. Czas pobierania tej samej ilości danych z wykorzystaniem konwencjonalnych łącz dostępnych na terenie miasta (około 10Mbps) to odpowiednio 8 minut i 63 minuty. Różnica jest zatrważająca. Możliwości oferowane przez sieć FTTH są możliwościami do tej pory nieosiągalnymi dla przeciętnego gospodarstwa domowego. W żadnej dotychczasowej technologii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej, wykorzystywanej powszechnie do świadczenia usług telekomunikacyjnych na etapie tzw. ostatniej mili (odcinkiem pomiędzy centralą a zakończeniem sieci telekomunikacyjnej w domu abonenta). Warto dodać, że ograniczeniem w możliwych do osiągnięcia przepustowościach na dzień dzisiejszy nie jest światłowód jako medium transmisyjne, który ma praktycznie nieograniczone możliwości transmisyjne, lecz technologia je wykorzystująca. Obserwując trendy rynkowe ostatnich lat należy spodziewać się kolejnych postępów w tej dziedzinie oraz wzrostu możliwości technologicznych pozwalających na zaoferowanie jeszcze większych przepustowości w powszechnym dostępie do usług telekomunikacyjnych.

Jak podłączana jest usługa FiberAccess

Usługa FTTH FiberAccess podłączana jest do budynku z wykorzystaniem kabla światłowodowego. Standardowo przyłącze wykonywane jest w technologii napowietrznej. Możliwe również jest wykonanie przyłącza ziemnego, jednak ze względu na formalności czas takiego przyłącza wydłuża się.

W wybranym pomieszczeniu budynku montowane jest gniazdo abonenckie FTTH, do którego z wykorzystaniem specjalnego patchcordu światłowodowego podłączany jest modem, zakończony portem Ethernet 10/100/1000.

Czemu nie pobieramy opłaty instalacyjnej a jedynie opłatę aktywacyjną?

Opłata instalacyjna pobierana jest jedynie gdy Operator w momencie podpisywania umowy nie jest w stanie świadczyć Klientowi usługi, tj. nie posiada warunków technicznych aby ją świadczyć. NETSERVIS nie pobiera opłaty instalacyjnej, ponieważ w momencie podpisania umowy usługa jest już uruchomiona oraz gotowa do oddania w użytkowanie abonentowi. W takim przypadku pobierana jest jedynie opłata aktywacyjna. Dzięki temu abonent nie ponosi kosztów związanych z wybudowaniem przyłącza do lokalu.

Skąd wziąć wzór umowy

Wzory dokumentów dostępne są w siedzibie firmy. Ewentualnie wzór umowy można otrzymać drogą elektroniczną na adres e-mail.

Co zrobić gdy coś nie działa?

Przerwy w funkcjonowaniu świadczonej usługi jak i wszelkie uwagi lub sugestie z nimi związane można zgłaszać e-mail’owo na adres helpdek@netservis.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 122 85 58 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego.